วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดยนายศรทอง ชัยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญชวนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียวเเละพี่น้องชาวตำบลค้อเขียวที่มีใจรักสุขภาพร่วมออกกำลังกายเต้นเเอโรบิก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว อำเภ

     

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดย นายศรทอง ชัยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้งานป้องกัน เเละบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านป่าโจด หมู่ 4 จำนวน 11 จุด และบ้านค้อเขียว หมู่ 1 จำนวน 4 จุด เพื่อความ

     

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 โครงการวิ่งจ้าวสนามภูไทวาริชภูมิ ปีที่16 ครั้งที่1 บ้านโคกตาดทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลค้อเขียว โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โร

     

9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดย นายศรทอง ชัยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว มอบหมายให้งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียวลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านโคกตาดทอง หมู่5จำนวน 2จุด บ้านป่าโจด หมู่4จำนว

     

9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดย ท่านศรทอง ชัยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เเละคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม ในพื้นที่ตำบลค้อเขียว

     

9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว โดย นายศรทอง ชัยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ ประจำปี​2565 บ้านดอนส้มโฮง หมู่​ 6

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา