สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ปี 2565

     

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ปี 2564

      

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ปี 2563

      

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ปี 2562

      

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ปี 2561

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา