ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
....................................................................................................................
ติดต่องาน
....................................................................................................................
                        ที่อยู่ : 267 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
                        โทรศัพท์ : 0 4297 3671
                        โทรสาร : 0 4297 3671
                        อีเมล์ : khokeaw.org@gmail.com
                        เว็บไซต์ : www.khokeaw.go.th
                        Facebook : www.facebook.com/khokeaw6470603
....................................................................................................................
 
ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบจองคิวนัดหมาย ติดต่อราชการ
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งการทุจริต
facebook
หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครอง
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวีดิทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา